Skip links

Üremeye Yardımcı Yöntemlerde

PRP KULLANIMI

Primer yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda, intraovaryan PRP enjeksiyonu ile yumurtalık rezervi ve IVF sonuçları üzerindeki etkileri araştırılmış ve yumurtalık yetmezliğinde bu yöntemle çalışmalar yapılarak, olumlu sonuçlar alınmıştır.

T-LAB PRP uygulanan 311 hasta üzerinde yapılan çalışmada, tedavinin ardından %64,8’inde antral folikül sayısında artış gerçekleşmiştir ki, bu hastaların %27,8’inde antral folikülü hiç yoktur. Hastalardan %26,4’ü ise embriyo geliştirmiştir. Bu hastalardan canlı embriyo geliştiren 82’si IVF tedavisine girerken, diğer 25’i embriyolarını dondurmuştur. Sonuç olarak hastalardan 25’i sağlıklı doğum gerçekleştirmiştir.

PRP Kullanım Alanları

BİLİMSEL YAYINLAR