Skip links

Üremeye Yardımcı Yöntemlerde

PRP KULLANIMI

Primer yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda, intraovaryan PRP enjeksiyonu ile yumurtalık rezervi ve IVF sonuçları üzerindeki etkileri araştırılmış ve yumurtalık yetmezliğinde bu yöntemle çalışmalar yapılarak, olumlu sonuçlar alınmıştır.

Poseidon kriterlerine göre POR tanısı konan üreme çağındaki kadınlar (N=510; yaş aralığı 30-45) çalışmaya dahil edildi. PRP tedavisi, daha yüksek AFC, daha yüksek serum AMH, daha düşük serum FSH ve daha yüksek sayıda olgun oosit ve bölünme ve blastosist evresindeki embriyolarla sonuçlandı. PRP enjeksiyonundan sonra 22 kadın (%4.3) spontan gebe kaldı, 14 kadın (%2.7) takipten çıktı ve 474 kadın (%92.9) IVF girişiminde bulundu. Tüp bebek girişiminde bulunan kadınların 312'si (%65,8) embriyo oluşturup embriyo transferi, 83'ü (%17,5) gebelik elde etti ve 54'ü (%11,4) kalıcı implantasyon/canlı doğum (SI/LB) gerçekleştirdi. Toplamda, POR'lu ve ortalama yaşı 40.3 olan 510 kadından PRP, yumurtalık rezerv parametrelerinde iyileşme, gebelik oranı %20,5 ve SI/LB oranı %12,9 ile sonuçlandı.

PRP Kullanım Alanları

BİLİMSEL YAYINLAR