Skip links

Göz, Oftalmolojide

PRP KULLANIMI

Göz bilim olarak bilinen Oftalmoloji’de de PRP’nin kullanım alanları mevcut olup, vaka sayıları ve klinik çalışmalar gün geçtikçe artmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Özellikle, Kornea Ülseri ve Kuru Göz sendromu teşhislerinde, PRP oldukça kullanılır hale gelmiştir. Ancak örneğin, Kuru göz sendromunda, enjeksiyon metodu yerine, hazırlanan PRP’nin damlatma yöntemi uygulanmaktadır. Kornea ülserlerinde de; PRP’nin enflamasyonu önlemede yardımcı olduğu bilinmektedir. PRP temelde zaten doku iyileşmesini de tetiklemektedir.

Göz, Oftalmolojide PRP Kullanımı